Bezpłatna kalibracja ALCOLIFE

Korzyści

  • minimalizacja ryzyka błędnego wyniku
  • wygoda, dostajesz sms z przypomnieniem co roku
  • czyszczenie urządzenia
  • możliwość otrzymania certyfikatu

DARMOWA KALIBRACJA ALKOMATÓW ALCOLIFE JAK DZIAŁA

1. Darmowa kalibracja obejmuje maksymalnie przez 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

2. Aby skorzystać z usługi „Darmowej Kalibracji” należy zarejestrować urządzenie na stronie www.alcolife.pl, zakładka SERWIS – DARMOWA KALIBRACJA

3. Produkt należy dostarczyć i odebrać wraz z kartą gwarancyjną z Autoryzowanego Punktu Serwisowego na własny koszt

4. W przypadku braku karty gwarancyjnej, alkomat nie będzie objęty programem „Darmowej kalibracji”. Usługa bezpłatnej kalibracji nie zostanie zrealizowana.

5. Unieważnienie darmowej kalibracji następuje również w przypadku, gdy użytkownik dokonał wcześniejszej kalibracji lub naprawy urządzenia poza Autoryzowanym Serwisem ALCOLIFE.

6. Jeśli w wyniku złego użytkowania urządzenie posiada uszkodzony sensor, darmowa kalibracja nie zostanie wykonana.

7. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z dostawy towaru.

8. Serwis wykonujący usługę nie odpowiada za wady ukryte dostarczonego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego sprzętu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy bądź kalibracji.

Darmowa kalibracja krok po kroku

 

Category:
Date: