Kto go może przekazać?

Kto go może przekazać?

  • alcolife.pl

1% podatku - kto go może przekazać

Prawo do przekazania części podatku dochodowego przysługuje podatnikom opodatkowanym: na zasadach ogólnych, a więc na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła), podatkiem liniowym 19% - od działalności gospodarczej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto z przekazania 1% podatku mogą skorzystać również podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wykazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe).


Jak przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, w pierwszej kolejności należy w ustawowo określonym terminie złożyć odpowiednią deklarację roczną. W przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38 - termin ten upływa 30 kwietnia, natomiast dla PIT-28 już 31 stycznia.

Każda deklaracja podatkowa zawiera m.in. dwa pola, w których podatnik może wpisać dane organizacji pożytku publicznego, na którą chce przekazać swój 1% rocznego podatku. W jednym z pól należy podać numer KRS rzeczonej organizacji, natomiast w drugim kwotę, jaką podatnik decyduje się przekazać. Bardzo ważne jest, iż podatnik może przekazać maksymalnie kwotę równą 1% podatku wskazanego w zeznaniu rocznym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zobowiązany jest złożyć dwie różne deklaracje roczne - wówczas ma prawo odliczyć po 1% od podatku wynikającego z każdej z nich. Nie jest również powiedziane, że na rzecz wybranej organizacji trzeba przekazać cały 1% - w związku z czym podatnik sam ustala kwotę do przekazania (nie większą jednak niż 1% podatku). Należy pamiętać, iż jeden procent podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.


W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać  nazwy organizacji, której chcemy przekazać swój 1%

Teraz należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 124 i 125. Jeśli chcemy prekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola126-128. Każda Organizacja Pożytku Publicznego jest zobowiązana do składania sprawozdania ze swojej działalności, dlatego przed wpisaniem numeru KRS warto sprawdzić czy wybrana przez nas fundacja dopełniła formalności w tym względzie. Wykaz fundacji, na które można przekazać 1 procent podatku możemy znaleźć np. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wpisując w wyszukiwarce internetowej frazy typu pit opp możemy podejrzeć kilka przykładowych instytucji.


Kto i do kiedy wpłaca 1%?

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS – czyli Krajowego Rejestru Sądowego fundacji, którą chcemy wesprzeć. Możemy też zdecydować się wesprzeć w jednym roku kilka organizacji – wtedy podajemy KRS każdej z nich i kwoty, które mają być odpowiednio im przekazane.

Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procent podatku na OPP.

Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT – 28.
Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS organizacji.

Ulga na darowiznę i 1% – czy można rozliczyć obie?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT za 2015 rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Pierwsze z odliczeń jest prawdziwą ulgą podatkową – zmniejsza ono roczny dochód, a dzięki temu i podatek. Dotyczy nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale wszystkich, zajmujących się działalnością o charakterze społecznie użytecznym.

W przypadku odliczenia darowizny podatnik musi ponieść określony wydatek – niezbędny.

Inaczej jest z przekazaniem 1%. Nie zmniejsza ono należnego podatku, a tylko pozwala inaczej nim rozporządzać. Przekazanie nie następuje też jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go urząd skarbowy na zawarty w rocznej deklaracji wniosek.

Z ulgi na darowiznę oraz z 1 procentu mozna korzystać niezależnie, można także wybrać tylko jedną z tych możliwości.

 


Współpraca

  • Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu. Chcesz przedstawić swoją ofertę? Szukasz pracy? Oferujesz dedykowane rozwiązania? Napisz do nas.

  • ul. Jesionowa 6. 55-040 Żerniki Małe
    M. + 48 609 961 661, + 48 603 965 999
    E. bok@alcolife.pl

 

 


Działalność Społeczna