Pytania i odpowiedzi

Resort zdrowia szykuje nowe ograniczenia

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace nad zmianami w prawie, które mają dotyczyć ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wstępne założenia obejmują m.in. szeroki zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz dalsze ograniczenie możliwości reklamowania piwa.

Plany zmian przedstawiono pod koniec września br. w wykazie bieżących prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że nowelizacja prawa jest konieczna, aby zmniejszyć wskaźniki spożycia alkoholu przez Polaków.

Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że wielkość spożycia napojów alkoholowych w Polsce będzie rosła. Podniesienie świadomości konsumentów oraz ułatwienie podejmowania właściwych wyborów a także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie dostępności fizycznej napojów alkoholowych bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród Polaków” – wskazuje resort zdrowia.

Co się zmieni?

Kluczowe zmiany dotyczyć mają ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakaz emisji reklam piwa zostanie najprawdopodobniej rozszerzony i będzie obejmować okres od godziny 6:00 do 23:00. Kolejną ważną propozycją jest zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych – wyjątek stanowić mają jedynie miejsca do tego przeznaczone (np. lokale oferujące alkohol). Resort zdrowia zdecyduje się też zapewne na doprecyzowanie pojęcia „miejsce publiczne”, które nie jest obecnie dokładnie zdefiniowane.

Samorządy mają natomiast otrzymać szersze uprawnienia ws. uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz możliwości sprzedaży takich produktów w nocy, czyli między godziną 22:00 a 6:00.

Nowością będzie również wyraźne zobowiązanie sprzedawców do zażądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy napoju alkoholowego – w sytuacji, kiedy wygląd kupującego budzi wątpliwości co do jego wieku. Propozycje resortu zdrowia obejmują też m.in. zakaz wprowadzania do obrotu alkoholu w formie proszku, kryształu, żelu czy pasty.

Do wszystkich planowanych zmian dostosowane zostaną także normy karne.

Wprowadzenie zmian przewidywać będzie – przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia – projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 


Współpraca

  • Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu. Chcesz przedstawić swoją ofertę? Szukasz pracy? Oferujesz dedykowane rozwiązania? Napisz do nas.

  • ul. Jesionowa 6. 55-040 Żerniki Małe
    M. + 48 609 961 661, + 48 603 965 999
    E. bok@alcolife.pl

 

 

Alkomaty Policyjne

  • Nowość: alkomat ALCOLIFE F8
  • Gdzie kupisz nasze produkty?
  • Inne - w trakcie aktualizacji